SOLLYD Hóa học Limited, Chúng tôi tự nghiên cứu và phát triển tất cả các mặt Màn hình Vật liệu in bao gồm Silicone, Plastisol và Mực nước.

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG LỢI THỊNH

+84 650 3696 124

Số điện thoại: +84 919 632 121

Mực in silicone

Mực in plastisol Không chứa nhựa PVC

Mực nước co dãn

Các trường hợp và giải pháp Cho mực in Silicone

+84 650 3696 124

sales@printingsilicone.com

click here to send a message